Rosenbaumová Šárka

Rosenbaumová Šárka

Rosenbaumová Šárka

členka V - OSŽ CARGO

 

Zaměstnavatel: ČDC- PJ Praha.

 

 

  +420605571653

 

  rosenbaumova.sarka@seznam.cz