POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PRO ČLENY OSŽ ŽST Kladno: 

Pojistné podmínky pro členy OSŽ Kladno jsou uloženy v tomto souboru. Soubor je uzamčen heslem. Pro získání hesla kontaktujte správce webu ( p. Jungmana, nebo p. Biskupa ): 
 
 
 
Termín uzavření pojistného si každý musí hlídat sám. Z důvodů nařízení EU o ochraně osobních dat jsem tabulku, která zde byla vyvěšena pro jistotu odstranil. V případě nejasnosti o platnosti své pojistky doporučuju kontaktovat pí. Balážovou, nebo pí. Kraibichvou. Děkujeme za pochopení. 
 

Více informací o pojistce pro členy OSŽ, včetně formuláře a instrukcí v případě potřeby využití: 

www.osz.org/index.php/pojisteni/category/27-pojisteni-odpovednosti-za-skodu-zpusobenou-zamestnavateli
 

INFORMACE PRO ČLENY OSŽ V PŘÍPADĚ NEHODY: 

V případě mimořádné události máte právo nevypovídat a bez konzultace by jste neměli podepisovat žádný písemný dokument. Doporučuji bezprostředně po vzniku MU zavolat KRIZOVOU LINKU OSŽ: 602262544 + informovat kteréhokoli člena ZV.  Podání vysvětlení zaměstnavateli a drážním vyšetřovatelům, výslech na policii a pod. je přípustný až za přítomnosti právníka, kterého zajistí OSŽ. UPOZORNĚNÍ: Nepojištění členové ( včetně pojištěných u jiných pojišťoven ) za tuto právní pomoc zaplatí vyšší spoluúčast, jak ti, kteří využívají pojistku prostřednictvím OSŽ ( viz dokument Upozornění pro nepojištěné ).