Zájemci o vstup do ZO OSŽ Kladno nám v případě dotazů můžou napsat, nebo se zeptat kteréhokoli člena ZV.

Vyplněnou přihlášku pro vstup do OSŽ prosím odevztejte kterémukoli členu ZV. 

Proč být v odborech?

Protože zabezpečují na celostátní úrovni vedení sociálního dialogu s vládou a zaměstnavatelskými svazy a připomínkování zákonů z hlediska potřeb zaměstnanců.

OSŽ nám  vyjednává kolektivní smlouvu, ze které nám plyne mnoho výhod a kontrolují její plnění. OSŽ jedná  prostřednictvím podnikových výborů  se zaměstnavateli na vrcholové úrovni.

Členové OSŽ mohou využít například:

Právní zastoupení v pracovněprávních sporech, v případě nehody spojené s výkonem povolání, mohou využít Podpůrný fond OSŽ v případě těžké sociální situace, mohou se výhodně pojistit na škody způsobené zaměstnavateli, za výhodných podmínek, za kterých vás žádná jiná pojišťovna nepojistí, …

V případě nehody mohou volat krizovou linku, nebo kterého-koli člena ZV.

Dále může využít telef. linky:

Obecné právní poradenství: 840 888233 na které můžete získat informace, týkající se problémů v zaměstnání a věcí s ním souvisejících.

SON ( sdružení na ochranu nájemníků ): 900 09801.

 

Další výhody členství a možnosti ZO OSŽ ŽST Kladno jsou uvedeny v rubrikách:

Úvodní stránka, O nás, Zpravodaje, Informace OSŽ, ...

Pro úplnost dodávám, že členské příspěvky jsou 1% ze mzdy, z nichž se odvádí 40% na ústředí OSŽ a 60% zůstává v naší ZO s nimiž hospodaříme dle našich zásad.

 

Prihlaska pro zaměstnance ČD a ČDC.doc (25088)

Zaměstnanci SŽ musí vyplnit tyto tiskopisy: 

Dohoda srazky prispevku OSZ u Správy železnic.doc (26624)

+

Žádost o provedení srážek příspěvku odborové organizace působící u SŽDC 2020.docx (51988)

Oba tyto tiskopisy vyžaduje zaměstnavatel. 
 

DÁLE JE NUTNÉ K VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠCE PŘIDAT PODEPSANÝ FORMULÁŘ: 

Souhlas GDPR pro členy OSŽ.doc (53760)

 
Takže zaměstnanec ČD a ČDC vyplní a odevzdá dva tiskopisy, zaměstnanec SŽDC tři tiskopisy. Děkujeme za pochopení. 
 
 
 

Kontaktujte nás