POZNÁVACÍ ZÁJEZD do DOLNÍ MORAVY v termínu 6. - 8. ČERVNA 2024

17.03.2024 21:14

6. 6. (Čt): Praha Hl. n. odj. 11:03 (R 889); Ústí nad Orlicí př. 12:37, odj. 12:41 (LET 7167); Králíky př. 13:48, odj. Králíky žel st. 14:02 (Bus); Dolní Morava Konečná př. 14:25; ubytování Penzion Dolní Morava - Centrum sportu, relaxu a zábavy (penzion-dolnimorava.cz), volný program.

7. 6. (Pá): Účastníci zájezdu obdrží předem zakoupené vstupenky: výjezd lanovkou nahoru, vstup na stezku v oblacích „SKY WALK“, vstup na visutý most „SKY BRIDGE 721“, jízda dolů lanovkou, nebo Mamutí horskou dráhou. Další aktivity si každý zajišťuje a hradí sám. Více info viz:  Léto | Dolní Morava ...hory zážitků (dolnimorava.cz). Následuje volný program.

8. 6. (So): Dolní Morava konečná odj. 8:40 (Bus – dle aktuálního JŘ může být změněno); Králíky žel st. př. 9:01, odj. 9:17 (LET); Letohrad př. 9:58 – návštěva muzea řemesel Muzeum Řemesel | největší v ČR (muzeumremesel.cz). Po prohlídce se nabízí procházka po Letohradu, zámecké zahradě, případně pro zlobivé děti návštěva Strašidelné jeskyně.

Odjezd z Letohradu individuálně v pozdních odpoledních hodinách, společně nebude zajištěn.  

Cena zahrnuje: Místenku Praha – Ústí nad Orlicí, jízdenku na vlak LE Ústí nad Orlicí – Králíky, Bus Králíky – Dolní Morava a zpět, 2x ubytování se snídaní, výjezd lanovkou Sněžník, vstup na stezku v oblacích „SKY WALK“, vstup na visutý most „SKY BRIDGE 721“, jízda dolů lanovkou Sněžník, nebo Mamutí horskou dráhou, vstupné do muzea řemesel v Letohradu.

V ceně je pouze 2x snídaně. Ostatní strava není společně zajištěna.

Ubytování je ve tří, čtyř a pěti lůžkových pokojí. Ke skupinám, které nezaplní celý pokoj, budou spolubydlící doplněni!!!

Dotovaná cena zájezdu: dospělý = 2 500,- Kč; dítě do 15 let = 2 000,- Kč (dotace bude poskytnuta z prostředků ZO OSŽ).

Člen ZO OSŽ ŽST Kladno si s sebou za výše uvedenou cenu může vzít jednoho dospělého RP  a svoje děti. Ostatní, včetně členů jiných odborových organizací se můžou účastnit za plnou cenu, která je pro dospělého 4 500,- Kč a pro dítě do 15 let 3 500,- Kč.

Zájemci se nahlásí u pí Kraibichové, nebo pí Lužné nejpozději do 30. 4. 2024 (nebo do vyčerpání kapacity) a zaplatí zálohově ½ ceny. Doplatek je povinnost doplatit do 30. 5. 2024.   U dětí prosíme nahlásit datum narození.

Informace pro zaměstnance SŽ: v případě včasného schválení FKSP v OSŽ navrhované podobě a splnění podmínek FKSP může být poskytnut příspěvek z FKSP. Podmínkou bude vyplnění výše příspěvku v personálním portálu STKR.  V tomto případě by po vyúčtování akce byl účastníkům vrácen rozdíl dle skutečně vynaložených nákladů a výší příspěvku.

Informace pro zaměstnance ČDC: v případě možnosti čerpání SF na kulturní akce by postup byl obdobný jako u zaměstnanců SŽ.