JEDNODENNÍ VÝLET DO PRAHY dne 10. května 2024

23.03.2024 18:12

Sraz účastníků bude v 9:45 h před budovou ČT.

 

Program:

 

 

  • ve 13:00 hod prohlídka muzea Karlova mostu s vyhlídkovou  plavbou Pražské Benátky viz.:

https://www.muzeumkarlovamostu.cz/cz

https://www.prazskebenatky.cz/cz/

 

 

Dotovaná cena: dospělý/důchodce = 500,- Kč; RP-D = 250,- Kč (dotace bude poskytnuta z prostředků ZO OSŽ).

Člen ZO OSŽ ŽST Kladno a ZO OSŽ ŽST Rakovník (který platí příspěvky v plné výši) si za výše uvedenou cenu může vzít jednoho dospělého RP a svoje děti. Ostatní, včetně členů jiných odborových organizací se mohou účastnit za plnou cenu, která je 900,- Kč/os; 500,- Kč/dítě.

V ceně výletu jsou zahrnuty vstupenky do objektů.

 

Zájemci ZO Kladno se nahlásí u pí Kraibichové, nebo pí Lužné, zájemci ZO Rakovník u pí. Hegerové a zaplatí cenu výletu nejpozději do 20. 4. 2024.

Výlet bude uskutečněn po přihlášení a zaplacení zálohy minimálně 10 osob.

 

Informace pro zaměstnance SŽ: v případě včasného schválení FKSP v OSŽ navrhované podobě a splnění podmínek FKSP může být poskytnut příspěvek z FKSP. Podmínkou bude vyplnění výše příspěvku v personálním portálu STKR.  V tomto případě by po vyúčtování akce byl účastníkům vrácen rozdíl dle skutečně vynaložených nákladů a výší příspěvku.

Informace pro zaměstnance ČDC: v případě možnosti čerpání SF na kulturní akce by postup byl obdobný jako u zaměstnanců SŽ. 

K ČT je nejlépe se dostat metrem C do stanice Pankrác a pak autobusem č.: 134 nebo 188 do zastávky Kavčí hory.