UPOZORNĚNÍ: POJIŠTĚNÍ NA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI LZE UZAVŘÍT V KLADENSKÉM ČD CENTRU POUZE V PRACOVNÍ DNY V ČASE OD 6:30 do 14:00 

 Omezení platí do konce dubna 2021

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 
 

POKYNY K VOLBÁM DO ZV a RK ZV: 

POKYNY K VOLBÁM DO ZV a RK ZV OSŽ, ŽST Kladno od 12.4.2021

 

Děkuji všem, kteří odevzdali vyplněný Hlasovací lístek. V této době vykonávat odborovou činnost a dodržet platnou legislativu není nic jednoduchého. Jelikož ústředí OSŽ trvá na provedení voleb do ZV a RK ZV, nezbývá mi nic jiného, než tyto volby v souladu se závěrem Členské schůze připravit a vyhlásit.

 

Volby budou jako obvykle tajné – vhozením Volebního lístku do tzv. volební urny. Hlavní volební urna bude umístěna v Kladenském ČD CENTRU u pí. Balážové a pí. Kraibichové v pracovní dny od 6:30 do 14:00 (tam žádám, aby se dostavili odvolit všichni členi ČD- RP ZAP, DKV Plzeň, ČD CARGO i SŽ – kteří pracují, nebo bydlí v Kladně, příp. dojíždí přes Kladno). Na toto volební místo mohou dojít volit i důchodci, kteří mají zaplaceny příspěvky.

Další tzv. přenosné volební urny budou mít u sebe:

  • Haužvicová Petra ( pro Hostivice a okolí)
  • Semerád Jaroslav
  • Rosenbaumová Šárka ( pro členy ČD CARGO )
  • Bryndová Zdeňka ( pro Kladno Dubí a okolí )
  • Komando RP-ZAP Rakovník ( pro RP ZAP, DKV i SŽ z Rakovníka a okolí )

 

Volby budou zahájeny dne 12.4.2021. Ukončení voleb bude ohlášeno po účasti nadpoloviční většiny všech členů ZO, nejdříve však 23.4.2021 (termín ukončení voleb bude přizpůsoben aktuální situaci).

Výsledky voleb do ZV a RK ZV budou oznámeny formou tzv. PER ROLLAM.

ZV a RK ZV bude po volbách pracovat sice v novém složení, ale oficiální volba předsedy a místopředsedy ZV, hospodářky, předsedkyně RK ZV a členů V-OSŽ proběhne na nejbližším ZV (až bude moci být proveden) a toto bude oznámeno na nejbližší konferenci ZO (až bude moci být provedena). Též případným zájemcům bude na konferenci umožněno zkontrolovat Hlasovací lístky z členské schůze i účetní uzávěrky, zápisy z jednání ZV, tak jako bývalo zvykem v minulých letech.

Věřím, že volby proběhnou bez nějakých komplikací a volební účast bude dostatečná.

Za ZV – Jungman Karel, předseda ZV OSŽ, ŽST Kladno

 

 

 

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE ZO OSŽ, ŽST Kladno: 

 

 

KOMU ZBYLA POUKÁZKA DO KLADENSKÉHO KINA HUTNÍK S PLATNOSTÍ DO KONCE r. 2020, TAK TYTO PUKÁZKY ODEVZDÁ pí. BALÁŽOVÉ či KRAIBICHOVÉ. Až bude jasné, kdy se kino otevře, tak zajistím prodloužení platnosti těchto kuponu. Po označení budou vráceny. 

 

Výhody pro členy ZO OSŽ, ŽST KLADNO, kteří řádně platí příspěvky v plné výši, které vyplývají ze Zásad hospodaření pro rok 2021:

Příspěvek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
u pojišťovny KOOPERATIVA hrazené prostřednictvím naší ZO = 200,-Kč na kalendářní rok. Pojištění se uzavírá u pí. Balážové, nebo pí. Kraibichové. Pro podmínky a více informací navštivte záložku pojištěníwww.oszkladno.cz/pojisteni/ .

Příspěvek na dovolenou = 500,-Kč ( Vyplácí se od 10.června 2021 pouze ve určené dny, podmínka trvání členství min. 1rok ). Držitel karty Multisport nemá na tento příspěvek nárok. 

Příspěvek na lyžařský výcvik, školu v přírodě, nebo letní tábor pro děti (do konce povinné školní docházky)= 500,-Kč na dítě člena a kalendářní rok. Příspěvek je vyplacen na základě předložení potvrzení o zaplacení.

Podpora při pracovní neschopnosti delší jak 28dní = 500,-Kč (podmínka trvání členství min. 1rok, doložit kopii neschopenky, příp. výplatní pásky).

Peněžité příspěvky při odchodu do důchodu, při dožití 50. let věku a při narození dítěte – viz tabulka.doc (25088)

Upozornění: O veškeré příspěvky se každý musí přihlásit u pí. Balážové sám, nejpozději do konce roku.  Vyplacení zpětně není možné. 

 

Dále nabízíme možnosti zakoupení ( zapůjčení ) za dotované ceny:

 

PŘED NÁVŠTĚVOU SLEDUJTE JEJICH AKTUÁLNÍ PODMÍNKY A OMEZENÍ: 

 

Permanentka do Pražské ZOO:  

 https://www.zoopraha.cz/

Platí pro dva dospělé a dvě děti. Za zapůjčení je vybírán poplatek 100,-Kč.

 

Pražská botanická zahrada: 

Permanentka do Pražské botanické zahrady k zapůjčení pro dva dospělé. V zahradě probíhá výstava např. Orchidejí, Motýlů, Bonsají, Kaktusů a další akce. Pro více informací: https://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/aktualni-akce.html?page_id=154

Poukazy do Kladenského kina Hutník

Za dotovanou cenu 60,-Kč kupon v hodnotě  120,-Kč, ( člen si může vyzvednout max. 4 poukázky v kalendářním měsíci. Vyzvednutí zpětně, ani dopředu  není možné ). V pokladně kina po předložení poukazu a případného doplacení zbylé částky ceny vstupenky, obdrží požadovanou vstupenku. (ceny vstupenek jsou od 100,-Kč, v případě 3D až 150,-Kč). Platnost poukazů do konce r. 2021. Více informací  a program na: https://www.kinohutnik.cz/ , poukazy do vyčerpání.

 

Permanentka do Kladenského aquaparku  

která platí i do Kladenské Finské sauny:  Zájemci si mohou v roce 2020 jedenkrát zakoupit kredit v hodnotě 1 450,-Kč za dotovanou cenu 800,-Kč  ( vyměnit svůj prázdný čip ). Kdo ještě nemá svůj vlastní čip zaplatí 1 000,-Kč ( 200,-Kč hodnota čipu ). Čip platí do Kladenského aquaparku ( odečítání po minutách dle ceníku ), Kladenské Finské sauny ( odečte 145,-Kč za vstup na dvě hodiny ) a v letní sezoně i do letních areálů  ( u krytého aquaparku a v Bažantnici ). Otevírací doba sauny: Ženy: Po, St, Pá. Muži: Út, Čt, So – vždy 12:00hod. – 21:00hod., poslední vstup v 19:00hod. Otevírací doba aquaparku je 9:30hod. – 21:45hod., pouze v pondělí až od 12:00hod. Čipy jsou do vyčerpání, více informací na:  <span style="line-height: 115%;" ;="" color:blue;"="">https://www.aquapark-kladno.cz/. Nabídka neplatí pro držitele karty MULTISPORT ( držitelé této karty mají vstup do aquaparku i sauny na kartu MULTISPORT  zdarma ). 

Kdo již nebude chtít svůj čip používat, tak ho za částku 200,-Kč může vrátit zpět. 

 

 

KARTA MULTISPORT: 

Každý náš člen si může pořídit kartu Multisport, kterou může využít 1x denně na aktivitu ve vybraných zařízení. Za kartu se platí 550,-Kč za měsíc. Přesné podmínky jsou na našich internetových stránkách v záložce: https://www.oszkladno.cz/sport/ , seznam sportovišť naleznete na: https://www.multisport.cz/cs/sportoviste/  Dále si můžete pořídit tzv. doplňkové karty. Z důvodů příspěvku ZO, OSŽ držitelům karty Multisport není poskytován příspěvek na dovolenou ve výši 500,-Kč. Karty zařizuje a informace podává p. Biskup. Jemu hlásíte i veškeré změny ( včetně požadavku na zrušení ) a to vždy do 10. v měsíci, aby byl požadavek proveden k 1. dalšího měsíce. Více informací v záložce: www.oszkladno.cz/sport/ . 

                   

Poukázky na masáže ve studiu BRONZ

max. 4 poukázky v r. 2021  za dotovanou cenu 270,-Kč na poukázku ( hodnota poukázky je 500,-Kč ). Platnost poukazu do konce r. 2021, poukazy do vyčerpání.

Poukázky do solárka ve studiu BRONZ: 

max. 4 poukázky v r. 2021 za dotovanou cenu 270,-Kč na poukázku ( hodnota poukázky je 550,-Kč ). Platnost poukazu do konce r. 2021, poukazy do vyčerpání.

 

O VEŠKERÉ SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI, PŘÍSPĚVKY, VSTUPENKY A PERMANENTKY SE KAŽDÝ MUSÍ PŘIHLÁSIT SÁM. TÉŽ SI KAŽDÝ MUSÍ HLÍDAT TERMÍN UZAVŘENÍ POJISTNÉHO. 

 

 

REKREACE 2020: 

Případným zájemcům potvrdím řádně vyplněnou přihlášku

 

  • Společnost ČD TRAVEL vydala na stránkách www.cdtravel.cz/  katalog dotovaných rekreací z prostředků C-FKSP a C-SF od našich zaměstnavatelů, kde též můžete sledovat obsazenost. U rekreací označených bonus, mě neváhejte kontaktovat. V těchto případech vám řádně vyplněnou přihlášku nejprve osobně potvrdím, pak teprve ji předáte na personální oddělení u svého zaměstnavatele. Zaměstnanci SŽ, kteří vyplňují přes STKR mi pro získání bonusu doručí vyplněný tiskopis Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci C - FKSP. 
  • Ubytování Podhájská: Ubytování Podhajská.pdf (574702)
  • Rekreační zařízení Teplice nad Metují: Nabídka rekreace.doc (1714176)

Pro další nabídky rekreací otevřete záložku: www.oszkladno.cz/rekreace/

 
 

KULTURA, SPORT:

 

 

 

PRO ČLENY OSŽ JE ZŘÍZENA TZV. KRIZOVÁ LINKA: tel č.: 602 262 544

Tato linka zajišťuje nepřetržitý právní servis při vzniku mimořádné události. 

 

Členové OSŽ mohou bezplatně využít poradnu SON: tel.č.: 224 463 343

( Sdružení na ochranu nájemníků - bezplatné poradenství v oblasti bydlení ): Poradny SON.pdf (379 kB) . 

 

OSŽ doproučuje navštívit stránku: www.odbory.info/ . 

Seznam vlaků, ve kterých je vhodné mít v režijce nahraný tzv. příplatek na komerční vlaky:           

Seznam komerčních vlaků JŘ 2020_21.pdf (683298)

 

 

KONTAKTY NA KANCELÁŘ JÍZDNÍCH VÝHOD PRO DŮCHODCE: 

 

Další informace o jízdních výhodách jsou v záložce Jízdní výhody: www.oszkladno.cz/informace-o-jizdnich-vyhodach/.

Pro zaměstnance SŽ přidávám odkaz do STKR z veřejného internetu: 

https://extranet.szdc.cz/

 

 

Aktuální akce

VYSTOUPENÍ SKUPINY SCREAMERS - NÁHRADNÍ TERMÍN JE 11.listopadu 2021

27.11.2019 13:47
Upozornění: Náhradní termín byl zhnovu změněn na termín 11. listopadu 2021    Zakoupení dalších vstupenek za dotované ceny již není možné. 
Záznamy: 1 - 1 ze 1

Termíny některých dalších připravovaných akcí:

PŘÍPRAVA DALŠÍCH AKCÍ JE DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENA

 

 

Poznávací zájezd na Moravu: 2.-5. října 2021

Termíny dalších akcí budou průběžně zveřejňovány.  

 

UPOZORŇUJEME, ŽE K TERMÍNU UZÁVĚREK JE POTŘEBA, ABY BYLA UHRAZENA ZÁLOHA. 

V případě neuhrazení zálohy bude v den uzávěrky objednávka stornována. Děkujeme za pochopení. 

Anketa

Víte jak postupovat v případě pracovního úrazu?????

Ano (79)
56%

Ne (31)
22%

Vůbec nevím (31)
22%

Celkový počet hlasů: 141

Anketa

Víte kde najdete informace o pracovním úrazu????

Ano (61)
47%

Ne (37)
29%

Vůbec netuším (31)
24%

Celkový počet hlasů: 129

Anketa

Byli jste spokojeni s tombolou???

Ano je dobrá (48)
64%

Ne zrušil bych ji (27)
36%

Celkový počet hlasů: 75

Aktuální dovolené členů ZV: