Předseda ZV : Karel Jungman - člen V - OSŽ při OŘ Praha a inspektor BOZP

Předseda ZV : Karel Jungman -  člen V - OSŽ při OŘ Praha a inspektor BOZP

 

Pracovní zařazení: SŽDC - OŘ Praha, výpravčí. 

aaaaaaa  +420736601519

 kareljungman@seznam.cz