VYSTOUPENÍ SKUPINY SCREAMERS - NÁHRADNÍ TERMÍN JE 9.11.2020

27.11.2019 13:47

Upozornění: Náhradní termín byl změněn. 

příznivce skupiny SCREAMERS zakoupení vstupenek na představení s novým programem v pondělí 16. března 2020 v kině Hutník.

Každý člen si může zakoupit max. 2 vstupenky za dotovanou cenu 150,-Kč na vstupenku. Další vstupenky si může zakoupit za plnou cenu = 300,-Kč za vstupenku. Vstupenky si objednejte a zálohy zaplaťte u pí. Balážové, nebo pí. Kraibichové nejpozději do 16.1.2020