TRADIČNÍ TURNAJ V BOWLINGU NOVĚ V NOVÝCH PROSTORÁCH: V RAKOVNÍKU VE SPOLEČNOSTI CAFEX Dne 4.března 2023 od 16h

24.01.2023 12:15

Zájemci se nahlásí a zaplatí nejpozději do 20.února 2023 u pí. Kraibichové, nebo pí. Lužné nevratnou zálohu 100,-Kč na osobu.  V ceně:

  • Pronájem bowlingových drah od 16h
  • Večeře formou rautu od 18h

Nečlen naší odborové organizace (včetně členů jiných odbor.org.) uhradí zálohově 350,-Kč / os.                    Po případném vyúčtování z FKSP / SF mu může být vrácen návratek.

V případě zájmu bowlingové dráhy až do 22h., restaurace zavírá ve 24:00h. Zájemci se mohou v areálu ubytovat: Dvoulůžkový pokoj 1 200,-Kč.

Pro více informací a nápojový lístek viz: Cafex - Sportovní centrum - Cafex

Případný kontakt na taxi: DSMTAXIRAKOVNIK