SILVESTR NA SILVESTRA - akce proběhne jen pokud budou zrušeny současné restrikce

24.10.2021 12:31

V RESTAURACI SK KLADNO  

( u fotbalového stadionu )

 

DNE 31.12.2021 OD 18:00h

  • Jídlo formou rautu po celý večer
  • Disco hudba, půlnoční přípitek, půlnoční rachejtle  

 

Zájemci se nahlásí a zaplatí u pí. Balážové, nebo pí. Kraibichové nevratné vstupné  ve výši 150,-Kč nejpozději do 15.12.2021

UPOZORNĚNÍ: Akci můžou zkomplikovat, nebo zkrátit restrikce.

Kdo přijde bez řádného nahlášení, tak nebude mít k dispozici raut, ani společný přípitek.