POZNÁVACÍ VÝLET NA MORAVU v termínu 26. -29. září 2020 - POZOR ZMĚNA PROGRAMU - 1. a 2. den - označeno

13.07.2020 16:26

26. září  ( sobota ): Odjezd vlakem z Kladna v 7:15 ( příp. 7:30 ), Praha Mas.n. 7:54 ( příp. 8:21 ); odjezd z Prahy Hl. n. 9:04 ( R961 ), Jihlava př. 11:23, odj. 11:50 ( Os 14816 ), Třebíč příj. 12:41. Dojdeme k hotelu GRAND www.grand-hotel.cz/cs/, kde je zajištěný oběd i ubytování. Po obědě odejdeme k zámku v Třebíči, kde je objednána od 15:00 prohlídka zámku www.muzeumtr.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13077528 Po prohlídce společný program končí.  Volný čas můžete využít k prohlídce historického centra Třebíče. V hotelu je též k dispozici bazén do 22:00, pro zájemce ve večerních hodinách vířivka a za poplatek je možné zajít i do sauny - takže plavky s sebou.

 

27. září ( neděle ):Po snídani odjezd autobusem v 8:45h k zámku Jaroměřice nad Rokytnou www.zamek-jaromerice.cz/cs#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-1996000  , kde je objednána prohlídka od 9:30. Po prohlídce dvou prohlídkových okruhů a parku odjedeme v 11:45 k Restauraci u Vodnáře, 

kde je ve 12:45 zajištěn oběd. Následovat bude dvouhodinová okružní plavba po Vranovské přehradě. Příjezd do Kobylí je plánován  přibližně v 18:30hod. Vinný sklípek  a ubytování: https://ronika.wz.cz/  , večeře, degustace s odborným výkladem, a od 20.00h zábava, hudba, … ).   

 

28. září ( pondělí ): Po snídani odchod k museu krojů: https://www.kobyli.cz/stoji-za-navstevu , po návštěvě muzea projdeme 4km dlouhou naučnou stezku Kobylí https://mapy.cz/zakladni?x=16.8908162&y=48.9290888&z=15&source=base&id=2130257 , a navštívíme rozhlednu Stezka nad Vinohrady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stezka_nad_vinohrady, případně můžeme dojít do sousední obce Vrbice, ze které se dá jet autobusem ve 14:31 – 16:31, nebo 18:31 do Kobylí.

 

29. září ( Úterý ): Snídaně. Cesta zpět není společně organizována. Příklady spojení (platné  28. I 29. září – předpokládám, že někteří účastníci odjedou po návštěvě muzea krojů  již 28. Září odpoledne ):

Kobylí na Moravě odj.

8:33

10:33

12:33

14:33

16:33

18:33

Zaječí příj.

8:54

10:54

12:54

14:54

16:54

18:54

Zaječí odj.

8:59

10:59

12:59

14:59

16:59

18:59

Brno hl.n. příj.

9:24

11:24

13:24

15:24

17:24

19:24

Brno hl.n. odj.

9:39

11:39

13:39

15:39

17:39

19:39

Praha hl.n. příj.

12:13

14:13

16:13

18:13

20:13

22:13

 

Celková cena pro člena platící příspěvky v plné výši je 2 000,-Kč na osobu (v případě ukončení pobytu již 28.září je cena 1 800,- na osobu – nutno nahlásit při přihlášení ). Zájemci se nahlásí a zaplatí u pí. Balážové, nebo pí. Kraibichové nevratnou zálohu 1 000,-Kč na osobu nejpozději do 5.srpna 2020 a jsou povinni uhradit doplatek 1 000,-Kč na osobu (v případě ukončení pobytu již 28.září je doplatek 800,-) do 15. září 2020. Každý člen OSŽ Kladno, který platí příspěvky v plné výši si sebou může vzít max. jednoho rodinného příslušníka za výše uvedenou cenu. Členi, kteří platí tzv. udržovací příspěvek uhradí  2 500,-Kč. Ostatní a nečleni ZO OSŽ, ŽST Kladno ( včetně členů jiných odborových organizací ) v případě zájmu uhradí zálohově částku 4 000,-Kč. ( po ukončení zájezdu jim bude zbytek vrácen dle aktuální ceny zájezdu ). Počet míst omezen.

UBYTOVÁNÍ: Ve Znojmě se jedná o tří-čtyř lůžkové pokoje, v Kobylí tří-pětilůžkové pokoje. Účastníci zájezdu budou do pokojů rozděleni.

UPOZORNĚNÍ: Zájezd nám můžou znepříjemnit nějaké restrikce způsobené současnou situací, které však nebudou důvodem ke zrušení zájezdu. Zájezd bude zrušen jen v nejkrajnějším případě. Případné změny budou uvedeny na naší internetové stránce.