POZNÁVACÍ VÝLET NA MORAVU v termínu 2. – 5. Října 2021

06.07.2021 15:26

2.října  (sobota): Odjezd vlakem z Kladna v 7:15 (příp. 7:30), Praha Mas.n. 7:54 (příp. 8:21); odjezd z Prahy Hl. n. 9:03 (R961), Jihlava př. 11:23, odj. 11:50 (Os 14821), Třebíč příj. 12:41. Dojdeme k hotelu Grand Grand Hotel - kongresový hotel a kvalitní ubytování v Třebíči - Úvod (grand-hotel.cz) , kde bude zajištěný oběd i ubytování. Po obědě odejdeme k Zadní Sinagoze, kde je od 15:00h objednána prohlídka Zadní synagoga Třebíč - vysocina.eu a Dům Seligmanna Bauera Třebíč - vysocina.eu . Po prohlídce doporučuju navštívit Židovský hřbitov (zavírá v 18:00) případně navštívit restauraci Centrum lihovar Centrum Lihovar - Třebíč (centrum-lihovar.cz)                a prohlídnout expozici sportovních vozů Jaguar  Expozice Jaguar | Expozice Jaguar (jaguar-trebic.cz) . Od 20:00h do 22:00h na hotelu bude pro naši skupinu objednána vířivka, dále je možné využít hotelový bazén – takže plavky vezměte s sebou, případně možnost zahrát si  Bowling.  

 

3.října (neděle): Po snídani odjezd autobusem v 8:45h k zámku Náměšť nad Oslavou https://www.zamek-namest.cz/ , kde je objednána prohlídka od 10:00. Po prohlídce zámku a zámecké zahrady odjedeme do Dalešic, kde je objednán oběd a prohlídka Dalešického pivovaru www.pivovar-dalesice.cz/ . V 15:00h popojedeme k přehradě Dalešice a bude následovat  hodinová plavba po vodní nádrži Dalešice (odjezd lodi v 15:30h).

Příjezd do Kobylí je plánován přibližně v 18:30hod. Vinný sklípek  a ubytování: https://ronika.wz.cz/  , večeře, degustace s odborným výkladem, a od 20.00h zábava, hudba, … ).   

 

4.října (pondělí): Po snídani je v plánu pěší procházka, projdeme 4km dlouhou naučnou stezku Kobylí https://mapy.cz/zakladni?x=16.8908162&y=48.9290888&z=15&source=base&id=2130257 ,          a navštívíme rozhlednu Stezka nad Vinohrady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stezka_nad_vinohrady, případně můžeme dojít do sousední obce Vrbice, ze které se dá jet autobusem ve 14:31 – 16:31, nebo 18:31 zpět do Kobylí.

 

5.října (úterý): Snídaně. Cesta zpět není společně organizována. Příklady spojení:

Kobylí na Moravě odj.

8:33

10:33

12:33

14:33

16:33

18:33

Zaječí příj.

8:54

10:54

12:54

14:54

16:54

18:54

Zaječí odj.

8:58

10:58

12:58

14:58

16:58

18:58

Brno hl.n. příj.

9:24

11:24

13:24

15:24

17:24

19:24

Brno hl.n. odj.

9:39

11:37

13:39

15:39

17:39

19:39

Praha hl.n. příj.

12:38

Holešovice 14:33

16:38

18:38

20:38

22:38

 

Celková cena pro člena ZO OSŽ, ŽST Kladno je 2 000,-Kč na osobu (v případě ukončení pobytu již 4.října je cena 1 800,- na osobu – nutno nahlásit při přihlášení). Zájemci z řad členů ZO OSŽ, ŽST  Kladno se nahlásí a zaplatí u pí. Balážové, nebo pí. Kraibichové nevratnou zálohu 1 000,-Kč               na osobu nejpozději do 5.srpna 2021 a jsou povinni uhradit doplatek 1 000,-Kč na osobu                      do 15. září 2021. Každý člen OSŽ Kladno, který platí příspěvky v plné výši si s sebou může vzít max. jednoho rodinného příslušníka za výše uvedenou cenu. Nečleni ZO OSŽ, ŽST Kladno (včetně členů jiných odborových organizací) v případě zájmu uhradí zálohově částku 4 200,-Kč.                        UBYTOVÁNÍ: V Třebíči se jedná o dvoulůžkové pokoje, v Kobylí  o tří-šestilůžkové pokoje. Účastníci zájezdu budou do pokojů rozděleni. Počet míst omezen.

UPOZORNĚNÍ: Zájezd nám můžou znepříjemnit nějaké restrikce způsobené současnou situací, které však nebudou důvodem ke zrušení zájezdu. S sebou nezapomeňte vzít doklad prodělaném očkování, který bude nutno předkládat (na recepci, v restauraci apod.).

Případné změny budou uvedeny na naší internetové stránce ZO OSŽ ŽST KLADNO (oszkladno.cz)