Nabízíme zapůjčení permanentky (čipu) do Rakovnického AQUAPARKU

04.09.2021 22:38
Zájemce zaplatí poplatek 50,-Kč za každou započatou hodinu (po odečtení 10minut na šatnu)

Žádáme účastníky, aby při odchodu nechali zkontrolovat zůstatek kreditu na čipu a vrácení ho sdělili pí. Kraibichové, nebo pí Balážové