DNE 26. LISTOPADU 2021 SE KONÁ KONFERENCE ZV OSŽ, ŽST KLADNO OD 13:00 V RESTAURACI SK KLADNO

01.10.2021 18:50

Pozvaní hosté za vedení podniku: pan Josef Rejhon (přednosta PO Kralupy nad Vltavou) , další hosté zde budou postupně doplněni          

Za OSŽ: Pan Mgr. Martin Malý (předseda OSŽ), pan Josef Hák (předseda ZO Rakovník při DKV Plzeň a zároveň za krajskou radu seniorů)

 

Program konference:                                                                                                                                                       

 

1. Vystoupení hostů z vedení podniku, diskuse a dotazy, připomínky a návrhy, …                                                                  

2. Vystoupení hostů za OSŽ o současné situaci a stavu OSŽ, ale i našich zaměstnavatelů, informace o kolektivním vyjednávání a pod, diskuse, dotazy, návrhy…                                                                                                                                  

3. Zprávu členů V-OSŽ o činnosti těchto výborů podají za: V-OSŽ při OŘ Praha - p. Jungman, V-OSŽ při CARGO pí. Rosenbaumová, V-OSŽ při RP ZAP p. Semerád.  Zprávu o stavu BOZP v našem obvodu podá p. Pohanka. Diskuse a dotazy, připomínky a návrhy na zlepšení BOZP…    

4. Zpráva ZV o činnosti za uplynulé období a hodnocení, diskuse, připomínky a připomínky                                                                                                        

5. Zpráva o činnosti revizní komise a průběžná zpráva o hospodaření v r. 2021                                                                                                     

6. Diskuse o Zásadách hospodaření, jejich rozpočtu a předběžného plánu akcí na rok 2022                                                                                                    

7. Schválení Zásad hospodaření, jejich rozpočtu a plánu akcí na rok 2022

8. Závěrečná diskuse

Účastnit se může každý člen naší ZO. Zájemce žádáme, aby se nahlásili kterémukoli členu ZV, nejpozději do 14.11.2021. 

Podzimní zábava začne na stejném místě přibližně v 17:00h